Phd thesis

kaft doctoraatsthesis

De doctoraatsthesis

De doctoraatsthesis van Joep Knol was getiteld “Transanal Total Mesorectal Excision – Safe Introduction Of A New Technique” en werd succesvol verdedigd op 01-02-2019. De thesisverdediging vond plaats in Amsterdam (NL) in het kader van een joint-thesis, waarbij er werd samengewerkt tussen de UHasselt (BE) en de VU Amsterdam (NL).

Promotors: Prof. dr. Jaap Bonjer en prof. dr. Frank Vandenabeele
Co-promotor: dr. Colin Sietses

Jury:
Prof. dr. Donald Van der Peet (voorzitter)
Dr. Ingrid Arijs
Prof. dr. Nuno Figueiredo
Prof. dr. Hans de Wilt
Prof. dr. Willem Bemelman*

*Lid van leescommissie

Externe jury-leden:
Prof. dr. Richard (Bill) Heald
Prof. dr. Antonio de Lacey

Para-nimfen:
Dr. Lieven Herbots
Dr. Mathieu D'Hondt

foto joep knol en jury

Samenvatting thesis

Hoewel de behandeling van rectumkanker multimodaal is, is een correcte en verzorgde oncologische resectie cruciaal. De introductie van de totale mesorectale excisie (TME) en de wijdverspreide opleiding erin, hebben een belangrijke impact gehad op de resultaten van de chirurgie van rectumkanker, met als gevolg dat het de gouden standaard werd voor de curatieve resectie van rectumkanker.
De transanale totale mesorectale excisie (taTME) is ontwikkeld om een aantal problemen, gerelateerd aan het opereren in de diepte van het bekken, op te lossen, vooral ter verkrijging van een meer compleet resectie specimen in vergelijking met de enkel langs de buik uitgevoerde TME- procedure. Wel is het zo dat deze nieuwe en technisch moeilijke procedure een gestructureerde training en opleiding vereist om veilig te kunnen implementeren als onderdeel van een totaal opleidingsplan.

Deel 1 - TME en TaTME

Hoofdstuk 1. Techniek van totale mesorectale excisie: verleden, heden en toekomst
Joep Knol, Deborah S Keller – Clinics of Colon and Rectal Surgery 2020, May

Deel 2 - Technische aspecten van TaTME

Hoofdstuk 2. Transanale Totale Mesorectale Excisie: Technische aspecten met betrekking tot het van onder benaderen van het mesorectale dissectievlak – een preliminair verslag
Joep Knol, Mathieu D’Hondt, Geert Souverijns, Richard J Heald, Guido Vangertruyden – Techn Coloproctology 2015, Apr

Hoofdstuk 3. Transanale Totale Mesorectale Excisie: Technische aspecten met betrekking tot het van onder benaderen van het mesorectale dissectievlak
Joep Knol, Sami A Chadi – Minimal Invasive Therapy & Allied Technologies 2016, Oct

Hoofdstuk 4. Optimale dissectie tijdens Transanale TME, gebruik makend van aangepaste C02 insufflatie en rook evacuatie
Gary Nicholson, Joep Knol, Bert Houben, Chris Cunningham, S Ashraf, Roel Hompes – Colorectal Disease 2015, Nov

Hoofdstuk 5. Operatie-vectoren, vervorming van de anatomie, en de inherente effecten van insufflatie, tegengekomen tijdens de Transanale Totale Mesorectale Excisie
Sam Atallah, P Gonzalez, Sami A Chadi, Roel Hompes, Joep Knol – Techniques in Coloproctology 2017, Oct

Hoofdstuk 6. Vier technieken voor de anastomose na Transanale Totale Mesorectale Excisie (TaTME)
Marta Penna, Joep Knol, Jurriaan Tuynman, Paris Tekkis, Neil Mortensen, Roel Hompes – Techn Coloproctol 2016, Mar

Hoofdstuk 7. Urethra letsel en andere urologische letsels tijdens Transanale Totale Mesorectale Excisie – een gezamenlijk uitgevoerde internationale studie
Patricia Sylla, Joep Knol, Anthony D’Andrea, Rodrigo Perez, Sam Atallah, Marta Penna, Roel Hompes, Albert Wolthuis, Philippe Rouanet, Abe Fingerhut, International Urethral Injury Collaborative – Annals of Surgery 2019, Sep


Deel 3 - Training van cognitieve vaardigheden bij TaTME

Hoofdstuk 8. Training van cognitieve vaardigheden in het digitale tijdperk: een paradigmatische verschuiving van de chirurgische opleiding met het TaTME model als voorbeeld
Joep Knol, Deborah Keller – The Surgeon 2019, Feb

Hoofdstuk 9. Laparoscopische mobilisatie van de milthoek van het colon: het gebruik van color-grading als uniek hulpmiddel voor opleiding
Joep Knol, Steven S Wexner, Guido Vangertruyden – Surgical Endoscopy 2015, Mar

Hoofdstuk 10. Een nieuw paradigma met betrekking tot de beperkingen van chirurgische opleiding met behulp van live uitzending: gesynchroniseerde, “uitgestelde” live operaties
Joep Knol, Jaap Bonjer, Bert Houben, Steven D Wexner, Roel Hompes, Sam Atallah, Richard J Heald, Colin Sietses, Sami A Chadi – Journal American College of Surgeons 2018, Oct